dimanche 10 novembre 2013

MOBILITATS ERASMUS 2013-14 ALUMNAT CICLES DE GRAU SUPERIOR

                                                                           

MOBILITATS ERASMUS :   MARÇ - JUNY 2014                 
                      
REALITZACIÓ DE LES FCT EN PAÏSOS DE LA UNIÓ EUROPEA CURS 2013/14

                   

INFORMACIÓ PER A L’ALUMNAT QUE CURSA SEGON D’UN CICLE DE GRAU SUPEIOR SOBRE LES MOBILITATS ERASMUS 2013/14  I CANDIDATS 2014/15:

1.   AJUDES:

Les ajudes a què podreu accedir són les següents:
·        AJUDA ERASMUS =300€/MES. TOTAL màxim 900€
EL 80% SE US INGRESSARÀ ABANS  D'INICIAR LA MOBILITAT. LA RESTA, EL 20% AL JULIOL 2013 DESPRÉS DE LLIURAR L’INFORME FINAL.

·         AJUDES OFICIALS:
·  AJUDA DEL “MINISTERIO DE EDUCACIÓN” 85€/MES. TOTAL màxim 255€
   PUBLICACIÓ http://www.mecd.gob.es/prensa-mecd/actualidad/2013/11/20131107-erasmus.html NOMÉS PER A BECARIS MEC DEL CURS PRECEDENT A LA MOBILITAT.
PREVISIÓ COBRAMENT: 3 mesos després de la finalització de l’ERASMUS
·  AJUDA MINISTERI D’EDUCACIÓ LINIAL DE  100€/MES (Per a tots els participants). TOTAL màxim 300€  
·  AJUDA DE LA CONSELLERIA D'EDUCACIÓ VALENCIANA. 0€/MES.

·  En el pitjor dels casos cobraríeu un total de 1200€  aprox.
En el millor dels casos cobraríeu 1455€  aprox

· AJUDA DE L'EMPRESA DE DESTINACIÓ
Potser que es puga aconseguir que l'empresa de les FCT en destí us ajude en  alguna despesa, en espècies, com el dinar però no ho podem confirmar.

·   ALTRES POSSIBLES AJUDES
Hi ha bancs que proporcionen préstecs Erasmus a baix interés a tornar en còmodes terminis o, inclús, amb un termini de carència.

·   BANKIA té un producte que s'anomena « crèdits estudi i beques per a estudiants ERASMUS, MOU-TE’N»
                                 http://www.bankia.es/
                              http://www.becas2012.net/catalogo/becas-erasmus-2012-2013-bankia/


*   BECARIS CANDIDATS ERASMUS 2014/15

2.   CONFIRMAR EL COMPROMÍS DE PARTICIPACIÓ ABANS DEL 7 DE DESEMBRE DE 2013

   Correu per a confirmar: erasmusies9octubre@gmail.com i/o joanlinar@gmail.com
Cal estar d'acord amb totes les condicions exposades.
   La condició que permet realitzar les FCT és que els mòduls que l'alumne haja suspés en l'avaluació ordinària (març 2012) no superen les 240h.

  1. DOCUMENT DE COMPROMÍS

Una vegada confirmat que l'alumne desitja realitzar les FCT a través de les mobilitats Erasmus, haurà de firmar el “Protocol de condicions necessàries COMPROMIS DE PARTICIPACIÓ” Se us passarà al vostre correu electrònic i haureu de firmar-lo i entregar-lo als coordinadors (Joan Linares o Francisca Sangil) abans de 7 DE DESEMBRE DE 2013

*   BECARIS ERASMUS 2013/14

  1. PROVA DE COMPETÈNCIA LINGÜÍSTICA
         La prova es realitzarà l’ 13 de febrer de 2014 i estarà basada en  les quatre competències (CO/CE/EO/EE). A més a més,  hi haurà unes preguntes sobre el vocabulari específic propi de cada especialitat.

  1. SUPORT LINGÜÍSTIC

L'institut posarà a disposició dels alumnes interessats en el programa 1 o  2 hores setmanals de reforç lingüístic en francés impartides pel professorat competent.

6.   CRITERIS EN L'ELECCIÓ DELS ALUMNES

Els criteris de selecció s’aplicaran sobre 100 punts en cada apartat:

·   PROVA DE COMPETÈNCIA LINGÜÍSTICA: màxim 20 punts
·   Participació en el Pla Plurilingüe en 1r: màxim10 punts
·   Participació en el Pla Plurilingüe 2n: màxim 10 punts
·   Acreditació del Nivell A2 d’un EOI : 20 punts
·   Mitja de l’expedient acadèmic de 1r: màxim 10 punts
·   Valoració de l’informe personal de l’equip educatiu: 10 punts
·   Entrevista personal sobre les  habilitats socials i intel·ligència emocional del candidat : 20 punts

Es confeccionarà una llista en què cap candidat quedarà descartat ja que al final, després de l'avaluació del curs, potser algun no complisca les condicions de mòduls aprovats i avancen en la llista. La publicació de l’ordre assolit dels sol·licitants es realitzarà a partir del 29 de febrer de 2014, en el tauler ERASMUS I la web del centre.


  1. EUROPASS

La pàgina web on es poden trobar els documents en cada idioma és:
http://europass.cedefop.europa.eu/europass/home/vernav/Europass+Documents/Europass+CV.csp?loc=fr_FR


Els alumnes han de confeccionar el seu Currículum Vitae europeu en espanyol i en la llengua del país de destinació, el qual constarà de dues parts:

      1 Currículum Vitae Europass
      2 Passaport de llengües Europass

http://www.educacion.es/europass/
S'ha d'enviar abans del 14 de desembre de 2013 a:

erasmusies9octubre@gmail.com

  1. RESUM DE DATES

*      BECARIS ERASMUS 2014/15

*       CONFIRMACIÓ DEFINITIVA DELS CANDIDATS:  7 DE DESEMBRE 2013

*       SIGNATURA I LLIURAMENT  PROTOCOL DE COMPROMÍS:  7 DE DESEMBRE 2013

*      BECARIS ERASMUS 2013/14

* LLIURAMENT DE DOCUMENTS CV PER A L’EUROPASS:      14 DE DESEMBRE DE 2013

* PROVA DE COMPETÈNCIA LINGÜÍSTICA:    13 DE FEBRER DE 2014

* PUBLICACIÓ DE BECARIS: 29  DE FEBRER DE 2014

* REALITZACIÓ DE LA MOBILITAT:  DE MARÇ A JUNY DE 2014

  1. Cal tindre la targeta de residència permanent a Espanya per a optar a les ajudes.

10. Podeu contactar amb alumnat ERASMUS a través de la pàgina WEB www.yosoyerasmus.esen la web: www.yosoyerasmus.es


QUALSEVOL INFORMACIÓ ADICIONAL:

   Joan Linares  Coordinador d'ERASMUS
    erasmusies9octubre@gmail.com 

 


En esta página web dedicada al colectivo Erasmus  se encuentra todo tipo de información


vendredi 8 novembre 2013

BEQUES EILC 2013

Asunto: EILC Slovakia
Dear colleagues,

We would like to inform you, that there are still some free places on one of our EILC courses of Slovak language in Nitra in January. The deadline is posponed to 22 November.

Please forward this information to your HEIs.
In attachment you can find their ORGANISING INSTITUTION’S INFORMATION FORM.
Information on NA website:

Thank you very much for your cooperation.
Kind regards,
Eva Bikarova

Asunto: Estonian EILC application deadline postponed 22.11.2013
Dear Colleagues,

The deadline for student applications for the reserve list of Estonian EILC winter courses (January 2014) has been postponed until 22nd of November!
More information about the Estonian EILC winter courses is availablehere and here
The applications should be sent by e-mail eilc@archimedes.ee

Please forward this information to your HEI-s!

Thank you in advance!
Best regards,

Viktoria Toomik
spetsialist / specialist

mercredi 24 avril 2013QUATRE ALUMNES DE L’IES 9 D’OCTUBRE REALITZEN EL PERIODE DE LA FCT A EMPRESES FRANCESES.
Els quatre alumnes del cicle Superior de SISTEMES ELECTROTÈCNICS I AUTOMATITZATS es troben actualment a França com a becaris del programa europeu Erasmus : Solaimane Lahnin i Daniel Pellicer al  Servici Tècnic de la Mairie de Morangis; Josep Sanchis, al Servici de Manteniment del  lycée Blaise Pascal d’Orsay i Cristian López al Servici Tècnic de la Mairie de Chilly-Mazarin.
Aquesta iniciativa ha estat possible gràcies a l’aplicació del programa i des de fa ja quatre anys a l’IES 9 D’OCTUBRE, titular de la Charte Universitaire Erasmus , i gràcies també a l’agermanament amb el lycée Marguerite Yourcenar de Morangis (localitat veïna de Chilly) que facilita el contacte amb les empreses amb la col·laboració especial dels Ajuntaments de Carlet i Chilly-Mazarin que acullen cada any estudiants en pràctiques.
Els professors responsables del projecte, Joan Linares i Francisca Sangil, realitzaren  la setmana passada la visita de seguiment de la FCT i foren rebuts i convidats pels membres del Comité de Jumelage, l’antic alcalde, M.Funès, i l’actual alcaldessa de l’Ajuntament de Chilly, Mme. Rezgui, a un dinar de benvinguda.
Esperem i desitgem que les excel·lents relacions  bilaterals existents entre els dos consistoris i els dos centres educatius continuen així pel bé dels futurs estudiants que puguen ser beneficiaris dels projectes europeus.