jeudi 23 octobre 2014

ERASMUS + 2014/15

 


                                                                                 
            MOBILITATS ERASMUS ALUMNAT  
                         MARÇ - JUNY 2015                 
                      
REALITZACIÓ DE LES FCT EN PAÏSOS DE LA UNIÓ EUROPEA CURS 2014/15

                          

INFORMACIÓ PER A L’ALUMNAT QUE CURSA SEGON D’UN CICLE DE GRAU SUPERIOR SOBRE LES MOBILITATS ERASMUS 2014/15  I CANDIDATS 2014/15, AIXI COM L'ALUMNAT QUE HA SIGUT TITOLAT EN 2014 I HA SIGUT SEL·LECCIONAT PER A REALITZAR L'ERASMUS EN ELS 12 MESOS SEGÜENTS A LA SEUA TITOLACIÓ.

1.   AJUDES:

Les ajudes a què podreu accedir són les següents:
·        AJUDA ERASMUS =350€/MES. TOTAL màxim 1050€
EL 80% SE US INGRESSARÀ ABANS  D'INICIAR LA MOBILITAT. LA RESTA, EL 20% AL JULIOL 2013 DESPRÉS DE LLIURAR L’INFORME FINAL.

·  AJUDA DE LA CONSELLERIA D'EDUCACIÓ VALENCIANA. 0€/MES.

·  Cobraríeu un total de 1050€  aprox.

· AJUDA DE L'EMPRESA DE DESTINACIÓ
Potser que es puga aconseguir que l'empresa de les FCT en destí us ajude en  alguna despesa, en espècies, com el dinar però no ho podem confirmar.

·   ALTRES POSSIBLES AJUDES
Hi ha bancs que proporcionen préstecs Erasmus a baix interés a tornar en còmodes terminis o, inclús, amb un termini de carència.

·   BANKIA té un producte que s'anomena « crèdits estudi i beques per a estudiants ERASMUS, MOU-TE’N»
                                 http://www.bankia.es/
                              http://www.becas2012.net/catalogo/becas-erasmus-2012-2013-bankia/*   BECARIS CANDIDATS ERASMUS 2014/15

2.   CONFIRMAR EL COMPROMÍS DE PARTICIPACIÓ ABANS DEL 7 de novembre DE 2014
  
   Correu per a confirmar: erasmusies9octubre@gmail.com
Cal estar d'acord amb totes les condicions exposades.
   La condició que permet realitzar les FCT és que els mòduls que l'alumne haja suspés en l'avaluació ordinària (març 2015) no superen les 240h.

  1. DOCUMENT DE COMPROMÍS

4.   Una vegada confirmat que l'alumne desitja realitzar les FCT a través de les mobilitats Erasmus, haurà de firmar el “Protocol de condicions necessàries COMPROMIS DE PARTICIPACIÓ” Se us passarà al vostre correu electrònic i haureu de firmar-lo i entregar-lo als coordinadors (Joan Linares o Francisca Sangil) abans de 7 DE NOVEMBRE DE 2014


*   BECARIS ERASMUS 2014/15

  1. PROVA DE COMPETÈNCIA LINGÜÍSTICA
La prova es realitzarà el 9 de febrer de 2015 i estarà basada en  les quatre competències (CO/CE/EO/EE). A més a més,  hi haurà unes preguntes sobre el vocabulari específic propi de cada especialitat.

  1. SUPORT LINGÜÍSTIC

L'institut posarà a disposició dels alumnes interessats en el programa 1 o  2 hores setmanals de reforç lingüístic en francés impartides pel professorat competent.

7.   CRITERIS EN L'ELECCIÓ DELS ALUMNES

Els criteris de selecció s’aplicaran sobre 100 punts en cada apartat:

·   PROVA DE COMPETÈNCIA LINGÜÍSTICA: màxim 20 punts
·   Participació en el Pla Plurilingüe en 1r: màxim10 punts
·   Participació en el Pla Plurilingüe 2n: màxim 10 punts
·   Acreditació del Nivell A2 d’un EOI : 20 punts
·   Mitja de l’expedient acadèmic de 1r: màxim 10 punts
·   Valoració de l’informe personal de l’equip educatiu: 10 punts
·   Entrevista personal sobre les  habilitats socials i intel·ligència emocional del candidat : 20 punts

Es confeccionarà una llista en què cap candidat quedarà descartat ja que al final, després de l'avaluació del curs, potser algun no complisca les condicions de mòduls aprovats i avancen en la llista. La publicació de l’ordre assolit dels sol·licitants es realitzarà a partir del 12 de febrer de 2015, en el tauler ERASMUS I la web del centre.
 .
  1. EUROPASS

La pàgina web on es poden trobar els documents en cada idioma és:

http://europass.cedefop.europa.eu/europass/home/vernav/Europass+Documents/Europass+CV.csp?loc=fr_FR

Els alumnes han de confeccionar el seu Currículum Vitae europeu en espanyol i en la llengua del país de destinació, el qual constarà de dues parts:

      1 Currículum Vitae Europass
      2 Passaport de llengües Europass

http://www.educacion.es/europass/
S'ha d'enviar abans del 20 de novembre de 2014 a:

erasmusies9octubre@gmail.com

  1. RESUM DE DATES

*      BECARIS ERASMUS 2015/16

*       SIGNATURA I LLIURAMENT  PROTOCOL DE COMPROMÍS:  18 DE DESEMBRE 2015

*      BECARIS ERASMUS 2014/15

*       CONFIRMACIÓ DEFINITIVA DEL COMPROMÍS DE PARTICIPACIÓ:  7 DE NOVEMBRE 2014

*       LLIURAMENT DE DOCUMENTS CV PER A L’EUROPASS:      20 DE NOVEMBRE DE 201

*       PROVA DE COMPETÈNCIA LINGÜÍSTICA:    9 DE FEBRER DE 2015

*       PUBLICACIÓ DE BECARIS: 12  DE FEBRER DE 2015

* REALITZACIÓ DE LA MOBILITAT:  DE MARÇ A JUNY DE 2015

  1. Cal tindre la targeta de residència permanent a Espanya per a optar a les ajudes.

10. Podeu contactar amb alumnat ERASMUS a través de la pàgina WEB www.yosoyerasmus.esen la web: www.yosoyerasmus.es
 
               
         QUALSEVOL INFORMACIÓ ADDICIONAL:
   Joan Linares  Coordinador d'ERASMUS
    erasmusies9octubre@gmail.com 
                                                           
En esta página web dedicada al colectivo Erasmus  se encuentra todo tipo de información


vendredi 11 avril 2014

ERASMUS + 2014 A L’IES 9 D’OCTUBRE 

Dos alumnes del Cicle Superior de Sistemes Electrotècnics i Automatitzats  de l’IES  D’OCTUBRE, Rafael Roselló i Marco García, es troben en aquestos moments realitzant el període de Pràctiques (FCT) als Serveis Tècnics de l’Ajuntament de Chilly- Mazarin i de Morangis, respectivament.

Gràcies a la renovació de la Charte Erasmus  ( modalité Élargie ) que ha estat atorgada de nou  al centre educatiu, amb vigència fins l’any 2020, els alumnes  de Cicles superiors de l’IES 9 D’OCTUBRE tenen  la possibilitat d’enriquir el seu Currículum mitjançant l’estada a França. Aquesta oportunitat ha sigut factible gràcies al Programa Plurilingüe en francés que es porta endavant des de fa quatre anys a l’institut i que permet als estudiants millorar el seu nivell d’aquest idioma  alhora que adquireixen coneixements pràctics en la seua especialitat, Electricitat, i aprenen a desenvolupar-se en un país estranger. I gràcies també als Comités d’Agermanament dels Ajuntaments de Carlet i de Chilly-Mazarin que faciliten part de la infraestructura necessària per dur a terme el projecte.


Els professors responsables del projecte, Joan Linares i Francisca Sangil, han realitzat una visita de seguiment durant dos dies en el mes d’abril i han pogut comprovar que  l’experiència és altament positiva per totes bandes. Els alumnes estan aprenent en tots els aspectes, lingüístic, cultural i professional,   i sobre tot, s’han adaptat sense problemes a la vida francesa, els horaris, el menjar... Els instructors de les empreses franceses destaquen la bona preparació, el treball ben fet i la bona disposició de Marco i Rafa. 
Els professors francesos, Christophe Le Bihan i Isabelle Congard , s’han encarregat de l’acollida dels  alumnes al Lycée Marguerite Yourcenar  de Morangis, de facilitar-los l’allotjament i de posar-se en contacte amb els Ajuntaments.


Aquest projecte de realització de les Pràctiques en el Programa Erasmus està  funcionant a l’IES  9 D’OCTUBRE  des de l’any 2008. Ja fa 6 anys!! Aquest centre continua creguent en les relacions i la integració europea. Així que, vivement Erasmus+ 2015!!!!  

                              CONVOCATÒRIA EXTRAÒRDINARIA

                                            TITOLATS

L'alumnat titolat al curs 2014 podrà sol·licitar la participació en ERASMUS 2014/2015 mitjançant la so·licitud que el centre us facilitarà i caldrà presentar-la de l'1 al 15 de juny de 2014 al coordinador d'ERASMUS. Per a més informació poseu-se en contacte amb el coordinador a través de l'email:

http://ies9octubreerasmus.blogspot.com.es/