lundi 26 décembre 2011

BEQUES ADQUIRIDES EN L'ERASMUS 2010/11

BALANÇ DE LES BEQUES ADQUIRIDES PER A L'ALUMNAT D'ERASMUS DE L'EXERCICI 2010/11

Al curs 2010-11 s'han adjudicat les següents beques i ajudes a l'alumnat que hi ha participar en la mobil3litat ERASMUS:

Alumne A: 473€ del MEC homogènea + 1.034€ adicional + 880€ Erasmus + 419,5€ Conselleria

Fa un total de: 2806,5€

Alumne B: 473€ del MEC homogènea + 880€ Erasmus + 419,5 Conselleria

Fa un total de: 1772,5€

Alumne C: 473€ del MEC homogènea + 880€ Erasmus + 419,5 Conselleria

Fa un total de: 1772,5€

Cal informar que només falta ingressar la part de la Conselleria, la qual esperem estiga ingressada aviat.